TRIUP มหกรรมส่งเสริม การใช้ประโยชน์จาก งานวิจัยและนวัตกรรม

TRIUP

TRIUP  ที่ทำการคณะกรรมการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ (สกสว.) ตำบลสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาปรึกษาหนทางความร่วมแรงร่วมมือสำหรับในการจัดงาน “มหกรรมผลักดันการใช้คุณประโยชน์จากงานศึกษาเรียนรู้วิจัยและก็สิ่งใหม่ รายปี 2566” ร่วมกับประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมต่างๆภายใต้ที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย

TRIUP Fair งานนิทรรศการผลักดันการใช้ผลดีจากงานศึกษาค้นคว้าวิจัยรวมทั้งของใหม่ รายปี 2566 เป็นกลไกหนึ่งที่จะนำไปสู่ระบบการ นำผลการวิจัยรวมทั้งของใหม่ไปใช้ประโยชน์ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลดีสามารถเข้าถึงผลที่ได้รับจากงานวิจัยและก็ของใหม่ รวมทั้งผู้ครอบครอง ผลจากงานวิจัยได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นกลไกที่สามารถจะช่วยขับ พระราชบัญญัติสนับสนุนการใช้ผลดีผลวิจัยและก็ของใหม่

ศึกษาและทำการค้นพบจังหวะทางธุรกิจแล้วก็แรงจูงใจใหม่ๆรีบธุรกิจของคุณให้เติบโตด้วยศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ เจอกับผลของงานวิจัยรวมทั้งของใหม่เกี่ยวกับทางจากงานศึกษาเรียนรู้วิจัยแล้วก็ของใหม่สู่การยกฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ที่ใช้ได้จริงกว่า 300 ผลงาน พร้อมให้ท่านจับคู่พูดจาธุรกิจ โดยมีหน่วยงานส่งเสริมภาคธุรกิจกว่า 50 หน่วยงาน พร้อมให้คำแนะนำแล้วก็เกื้อหนุนในทุกขั้นตอนข้างในงานแบบครบจบที่เดียว

ในการนี้ ที่ทำการจัดแจงทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนจังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก็เลยมีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาร่วมการจัดแสดงในงานแสดงนิทรรศการ “ส่งเสริมการใช้ผลดีการวิจัยและก็ของใหม่ภายใต้พ.ร.บ.เกื้อหนุนการใช้คุณประโยชน์ผลวิจัยและก็สิ่งใหม่ ช่วงวันที่ 4-6 เดือนเมษายน 2565ในMitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ จัดโดย ที่ทำการคณะกรรมการผลักดันวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ เพื่อหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถเกี่ยวกับพ.ร.บ.ช่วยเหลือการใช้ผลดีผลวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ พุทธศักราช 2564 นี้ตลอดจนเตรียมพร้อมเพื่อรองรับเมื่อข้อบังคับมีผลบังคับใช้ถัดไป

รศ..ดร.ปัทมาวดี โพชนุเราล ผู้อำนวยการที่ทำการคณะกรรมการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ (สกสว.) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เว้นเสียแต่ผลงานของใหม่ ซึ่งสามารถสร้างผลพวงสูงทั้งยังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสภาพแวดล้อมแล้ว ด้านในงานมีกิจกรรมนานาประการและก็บ่งบอกถึงถึงการใช้ผลดีจาก พระราชบัญญัติ ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว เป็นต้นว่า ตลาดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมพูดจาเพื่อขอใช้สิทธิ โซนสถานพยาบาลให้คำแนะนำทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็กฎที่ต้องปฏิบัติ โซนหลักการช่วยเหลือ ววน. โซนแผน ววน. แล้วก็โปรแกรมการมอบทุน สำหรับผู้พึงพอใจเรื่องแผนแล้วก็งบประมาณหรือทุนช่วยเหลือ โซนร้านสิ่งใหม่สำหรับประชากรทั่วๆไปได้มองเห็นแบบอย่างของสิ่งใหม่จากการศึกษาเรียนรู้วิจัยที่ออกสู่ตลาดแล้ว

การจัดงาน TRIUP Fair คราวนี้ มีเป้าหมายที่จะเชิญหน่วยงานในระบบนิเวศมาร่วมกัน

เคลื่อนใน 3 ธีมจุดมุ่งหมาย โดยจะด้วยกันมอบผลพวงข้างใน 5 ปี สำหรับเพื่อการสัมมนาปรึกษาหารือคราวนี้ ได้มีการยอมรับฟังความเห็นจากผู้แทนที่ประชุมอุตสาหกรรม อาทิเช่น ประธานสถาบันสิ่งใหม่เพื่ออุตสาหกรรม ประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมการพิมพ์และก็บรรจุภัณฑ์ ประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมสมุนไพร ประธานกรุ๊ปเครื่องจักรการกสิกรรม ประธานกรุ๊ปเทคโนโลยีชีวภาพ ประธานกรุ๊ปยา ประธานกรุ๊ปน้ำตาล รองประธานอุตสาหกรรมพลังงานเวียน เลขาธิการกรุ๊ปอุตสาหกรรมผู้สร้างเครื่องมือทางการแพทย์ และก็ผู้ตัดสินที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย เกี่ยวกับทางสำหรับในการเลือกหลักสำคัญย่อยของแต่ละธีมมาทดสอบขับด้วยกัน

แต่ละสาขาต่างๆมาแบ่งปันวิชาความรู้ แล้วก็ยังมีโซนกิจกรรมต่างๆอีกมาย อาทิเช่น

  • โซนสิ่งใหม่เด่น
  • โซนตลาดทรัพย์สินทางปัญญา
  • โซนสถานพยาบาลให้คำแนะนำ
  • โซนเทรนนิ่ง
  • โซนพูดจาธุรกิจ
  • โซนสินเชื่อสหายวัตบาป
  • โซนร้านสิ่งใหม่ ฯลฯ

โดยการจัดงาน TRIUP FAIR 2023 นอกเหนือจากที่จะเป็นการด้วยกันของหน่วยงานในระบบนิเวศ

สำหรับเพื่อการขับนำ ววน. ไปยกฐานะระดับความสามารถสำหรับในการแข่งด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศแล้ว ในมุมของผู้ประกอบธุรกิจต่างๆจะได้รับผลดีเนื่องจากว่าด้านในงานจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชน กรุ๊ปผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมต่างๆได้เจอโซลูชั่นที่รองรับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมจุดหมาย ซึ่งการจัดงานคราวนี้นับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญในทางการผลิตผลพวงในการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศ

สกสว. ปรึกษาหารือร่วมกับที่ประชุมอุตสาหกรรมฯ เพื่อเสริมกองทัพการผลิตผลพวงจากการนำผลการวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ไปใช้ประโยชน์ พร้อมร่วมเดินหน้าจัดงาน TRIUP FAIR 2023

การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในตัวผลการวิจัยและก็สิ่งใหม่สำหรับเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดทำบริการ การปรับปรุงแก้ไขแนวทางการผลิต การจัดองค์ประกอบหน่วยงาน การจัดการจัดแจง หรือดำเนินงานอื่นในเชิงการค้า หรือสาธารณประโยชน์
การค้นคว้าต่อยอดผลของงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่

ในบางผลการวิจัยบางทีอาจไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์คุณประโยชน์เชิงการค้า หรือสาห้วยคุณประโยชน์ได้โดยทันที ซึ่งบางทีอาจจะต้องนำไปเรียน ค้นคว้า ทดสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่ม อีกหลาย Step กว่าจะเปลี่ยนมาเป็นต้นแบบสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ฉะนั้นถ้าผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของพวกเราหากแม้มิได้ถูกนำไป Licensing แม้กระนั้นมีการปรับปรุงต่อยอดระดับความพร้อมเพรียงของเทคโนโลยี(Technology Readiness Level) ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น ก็ถือเป็นการใช้ประโยชน์เหมือนกัน
การจำหน่ายจ่ายโอนผลวิจัยและก็สิ่งใหม่ หรือแนวทางการขายผลจากงานวิจัยก็ถือว่าเป็นการเอาไปใช้ผลดีด้วยเหมือนกัน

โซนร้านของใหม่สำหรับพสกนิกรทั่วๆไปได้มองเห็นแบบอย่างของสิ่งใหม่จากการศึกษาวิจัยที่ออกสู่ตลาดแล้ว โซนแสดงผลลัพธ์งานศึกษาเรียนรู้วิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ สะท้อนว่าพวกเราจะก้าวตามทันประเทศอื่นด้านการวิจัย เทคโนโลยีแล้วก็ของใหม่ แล้วก็ยังมีโซนสินเชื่อเพื่อนพ้องวัตบาป โซนเทรนนิ่ง โซนสนทนาธุรกิจ โซนเวทีกึ่งกลาง ที่มีการสนทนาประเด็นต่างๆในมากมายมุม

โดยวิทยากรมากเรื่องรู้เรื่องรู้ราวสามารถกว่า 20 ท่าน ใน 7 เวที

เป็นต้นว่า สนทนา “Journey to Commercialization : การปลดล็อคการใช้คุณประโยชน์งานค้นคว้าวิจัย สู่ตลาด” ตลอดจนเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่บรรลุเป้าหมาย กรณีของการศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยสู่ละครทีวี อย่าง ละครเจ้าพระยาสู่อิระวดี แล้วก็การผลิตรถไฟฟ้ารางค่อยที่แสดงความสามารถของนักค้นคว้าไทยซึ่งเกิดเรื่องใหม่รวมทั้งเป็นโชว์เคส ประสบการณ์งานค้นคว้าวิจัยที่ทุกคนพึงพอใจมากมายก่ายกอง

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุเราล ผู้อำนวยการ สกสว. บอกว่า.. หนึ่งในหน้าที่หลักของ สกสว.หมายถึงการผลิตระบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization; RU) โดย สกสว. ให้ความใส่ใจกับการช่วยส่งเสริมด้านการนำผลของงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบ ววน. ไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ

ตลอดจนปรับปรุงกลไกหนุนเสริมเพื่อสามารถสร้างผลสรุป ผลพวงต่อเศรษฐกิจ สังคม แล้วก็สภาพแวดล้อมได้ ซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายของพ.ร.บ.ผลักดันการใช้ผลดีผลการวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ พุทธศักราช 2564 โดยก่อนหน้าที่ผ่านมา สกสว. ได้มีความร่วมแรงร่วมใจกับที่ประชุมอุตสาหกรรมในโครงงาน

“ กองทุนอินโนเวชั่นวัน ” สำหรับการสร้างกลไกรวมทั้งขั้นตอนการส่งเสริมอุตสาหกรรม และก็ startup ให้มีการยกฐานะสมรรถภาพสำหรับการชิงชัยของผู้ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน แล้วก็สร้างเสริมความแข็งแรงให้แก่ startup แล้วก็สิ่งที่ต้องการของ SME สำหรับเพื่อการนำเทคโนโลยีมายกระดับความรู้ความเข้าใจสำหรับในการชิงชัยของตน

แต่ การจัดงานในคราวนี้ สกสว.และก็หน่วยงานร่วมจัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้างหลังการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ จะก่อให้เกิดปริมาณสิทธิบัตรมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์ผลจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างก้าวกระโจน ซึ่งจะเป็นข้อสำคัญสำหรับเพื่อการสร้างผลพวงเชิงเศรษฐกิจรวมทั้งสังคม โดยมีเป้าหมายเพิ่ม GDP ของประเทศ 1.5% จากการลงทุนด้าน ววน. รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งสามัญชน สำหรับในการนำผลการวิจัย ของใหม่ไปต่อยอดเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตรวมทั้งบริการ แปลงประเทศสู่เศรษฐกิจฐานของใหม่ถัดไป

สาระสำคัญของTRIUP Act ให้คนที่เป็นเจ้าของผลจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่จำต้องใช้ ผลดี บริหารจัดแจง และก็รายงานผลของการใช้ ผลดีผลวิจัยรวมทั้งของใหม่ต่อผู้บริจาคทุน

อย่างไรก็แล้วแต่ ทางไปสู่การเกิดคำตอบและก็ผลพวงที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้น จะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวพันสำหรับการด้วยกันทำให้กลไกที่มีอยู่ขยับไปด้านหน้า รวมทั้งสร้างผลพวงในการพัฒนาประเทศให้ได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการย้ำให้ทุกภาคส่วนมองเห็นจุดสำคัญของการใช้คุณประโยชน์ผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่เพื่อปรับปรุงประเทศ สกสว.

ร่วมกับที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย หนังใหม่2021ฟรี ตลอดจนหน่วยงานพวกต่างๆได้มีระบุจัดงาน “มหกรรมช่วยเหลือการใช้คุณประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ รายปี 2566 (TRIUP Fair 2023)” ขึ้นภายใต้แนวความคิด “Journey to Impact : ทางจากงานค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่สู่การยกฐานะเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมของประเทศ” ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 2566ในรอยัลพารากอนฮอล์ 1-3 ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เน้นการนำเสนอผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ใน 3 หัวข้อสำคัญ ดังเช่นว่า 1. ววน. กับ การยกฐานะสุขภาพชาวไทยรวมทั้งอุตสาหกรรมการแพทย์ 2. ววน.

นอกเหนือจากนั้นด้านในงานยังจัดให้มีการออกบูธของหน่วยงานในระบบนิเวศที่เอื้อให้มีการใช้ประโยชน์ อาทิเช่น แหล่งทุนสำหรับการศึกษาเรียนรู้และทำการวิจัย หน่วยงานผู้กำกับมาตรฐาน หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสถาบันการเงิน ฯลฯ

การจัดงาน TRIUP Fair คราวนี้ มีเป้าหมายที่จะเชิญหน่วยงานในระบบนิเวศมาร่วมกันขับใน 3 ธีมจุดมุ่งหมาย โดยจะด้วยกันมอบผลพวงข้างใน 5 ปี สำหรับการสัมมนาปรึกษาคราวนี้ ได้มีการยอมรับฟังความเห็นจากผู้แทนที่ประชุมอุตสาหกรรม

เช่น ประธานสถาบันสิ่งใหม่เพื่ออุตสาหกรรม ประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมการพิมพ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ ประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมสมุนไพร ประธานกรุ๊ปเครื่องจักรการกสิกรรม ประธานกรุ๊ปเทคโนโลยีชีวภาพ ประธานกรุ๊ปยา ประธานกรุ๊ปน้ำตาล รองประธานอุตสาหกรรมพลังงานเวียน เลขาธิการกรุ๊ปอุตสาหกรรมผู้สร้างเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ตัดสินที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย เกี่ยวกับทางสำหรับในการเลือกหลักสำคัญย่อยของแต่ละธีมมาทดสอบขับด้วยกัน